Limmer, Ingeborg (1961): Gutbier, Gerd. Intendant des E.T.A.-Hoffmann-Theaters. Stadtarchiv Bamberg, D 1046 + 5058

Gerd Gutbier Pressefotos 1961

Limmer, Ingeborg (1961): Gutbier, Gerd. Intendant des E.T.A.-Hoffmann-Theaters. Stadtarchiv Bamberg, D 1046 + 5058
Limmer, Ingeborg (1961): Gutbier, Gerd. Intendant des E.T.A.-Hoffmann-Theaters. Stadtarchiv Bamberg, D 1046 + 5058

Limmer, Ingeborg (1961): Gutbier, Gerd. Intendant des E.T.A.-Hoffmann-Theaters. Stadtarchiv Bamberg, D 1046 + 5058

Veröffentlicht in Allgemein, Intendant, Quellen.